Boleslaviec  (Polská republika)

Mĕsto Boleslaviec se nachází na jihozápadĕ Polska v okresu  Dolnoslezkém. Vzdálené 123 km od Vroclavu, administrativního střediska  Vévodství Dolnoslezkého. Od mĕsta Prnjavor je mĕsto Boleslaviec vzdálené 1094 km. Díky své dlouhé tradici ve výrobĕ špičkových keramických nádob , Boleslaviec je svĕtovĕ proslulý pod jménem „ Mĕsto keramiky“ .

Dohoda o spolupráci byla podepsána v roce  1974. , obnovena v roce 1988., a znovu v roce 2006.

Počet obyvatel: 40.837

Starosta: Piotr Roman

Webová stránka mĕsta: www.um.boleslawiec.pl
Prezentace mĕsta: www.youtube.com/watch?v=WR6oauBkR0c
Promo video: www.youtube.com/watch?v=K-WK6c6numA


Okres Boleslaviec (Powiat Boleslawiec)

Okres Boleslaviec sa administrativním centrem u Boleslavci v této formĕ organizace existuje od administrativní reformy v roce 1999. Skládá se ze 6 místních komunit (gmina – pl.): Osiječnica, Gromadka, Boleslaviec, Novogrođec, mĕsto Boleslaviec i Varta Boleslaviečka .

V roce 1946., smlouvou mezí bývalou FNR Jugoslávií a Polskou republikou byl umožnĕn  návrat polské emigrace, která do té doby žila na severu naší zemĕ a nejpočetnĕjší byla na územi obce Prnjavor. Přes 18.000 Polaků emigrovalo z této oblasti a usadilo se  na územi okresu Boleslaviec.

Smlouva o spolupráci byla podepsána  v roce 1974 a obnovena 6.04.2015.

Počet obyvatel: 88.343

Náčelník: Tomasz Gabrysiak

Webová stránka Okresu: www.powiatboleslawiecki.pl
Promo video: www.youtube.com/watch?v=9bomgLw46CE


Židačev (Ukrajina)

Mĕsto Židačev se nachází ve východní části Ukrajiny, 63 km od regionalního střediska Lavova. Od mĕsta Prnjavor  je Židačev vzdálen 995 km.

Jméno mĕesta je poprvé uvedeno ve 12. století a v 14. se stává jedním z center bývalé Halič.

Dohoda o spolupráci byla podepsána 15. září 2011.

Počet obyvatel:  11.683

Starosta: Levko Volodimir Semenovič

Webová stránka mĕsta: www.zhydachiv-meriya.lviv.ua
Prezentace mĕsta: www.youtube.com/watch?v=qUbfqwnffBw
Promo video: www.youtube.com/watch?v=NgNRNLLGQXA


Boskovice (Česká republika)

Mĕsto Boskovice se nacházi v severní části Jihomoravského kraje. Vzdáleno 42 km od regionálního centra Brno a od mĕsta Prnjavor 752 km. Mĕsto bylo postaveno v první polovinĕ 13.století , což dokladají arheologické nálezy, pevnosti a zámky.

Dohoda o spolupráci byla podepsána 23.března 2013 v mĕstu Prnjavor.

Počet obyvatel : 11.504

Starosta: Jaroslav Dohnálek

Webova stránka mĕsta: www.boskovice.cz
Promo video: www.youtube.com/watch?v=_cR_oVT4qYw