Bolesławiec (Polska)

Miasto Bolesławiec jest położone na południowym zachodzie Polski w regionie Dolnego Śląska. Oddalony jest o 123 km od Wrocławia który jest centru administracyjnym Dolnego Śląska. Miasto Bolesławiec jest oddalone od Prnjavoru o 1094 km. Ze względu na swoją długą tradycję w produkcji ceramiki najwyższej jakości, Bolesławiec jest znany na całym świecie jako „Miasto Ceramiki”.

Porozumienie o współpracy miast partnerskim między Bolesławcem i Prnjavorem zostało podpisane w 1974 r., a następnie odnowione w 1988 i 2006 r.

Liczba mieszkańców: 40.837

Prezydent: Piotr Roman

Oficjalna strona internetowa miasta: www.um.boleslawiec.pl

Prezentacja miasta: www.youtube.com/watch?v=WR6oauBkR0c

Film promocyjny: www.youtube.com/watch?v=K-WK6c6numA


Powiat Bolesławiecki

Powiat Bolesławiecki, którego centrum administracyjne znajduje się w Bolesławcu istnieje od 1999 r, tj. od czasu wprowadzonej reformy administracyjnej w Polsce. W jego skład wchodzi 6 gmin: Osiecznica, Gromadka, Bolesławiec, Nowogrodziec, miasto Bolesławiec i Warta Bolesławiecka.

W 1946 r. dzięki porozumieniu między ówczesną Socjalistyczną Jugosławią i Rzeczpospolitą Polską umożliwiony został powrót polskiej reemigracji, która do tej pory osiedliła się w północnej Bośni, a najliczniejsza była w rejonie Prnjavoru. Przeszło 18.000 Polaków wyjechało z Bośni osiedlając się na terenie dzisiejszego Powiatu Bolesławieckiego.

Porozumienie o partnerstwie zostało podpisane w 1974 r., a następnie odnowione 16.04.2015 r.

Liczba mieszkańców” 88.343

Starosta: Tomasz Gabrysiak

Oficjalna strona internetowa powiatu: www.powiatboleslawiecki.pl

Film promocyjny: www.youtube.com/watch?v=9bomgLw46CE


Żydaczów (Ukraina)

Miasto Żydaczów jest położone we wschodniej części Ukrainy, oddalone o 63 km od centralnego miasta regionu – Lwowa. Żydaczów jest oddalony od Prnjavoru o 995 km.

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XII w., a już w XIV w. staje się centrum niegdysiejszej Galicji.

Porozumienie o miastach partnerskich zostało podpisane 15 września 2011 r.

Liczba mieszkańców: 11.683

Burmistrz: Levko Vladimir Semenowicz

Oficjalna strona internetowa miasta: www.zhydachiv-meriya.lviv.ua

Prezentacja miasta: www.youtube.com/watch?v=qUbfqwnffBw

Film promocyjny: www.youtube.com/watch?v=NgNRNLLGQXA


Boskovice (Czechy)

Miasto Boskowice jest położone w północnej części południowych Moraw. Oddalone jest o 42 km od centrum regionalnego – Brna, a o 752 km od Prnjavoru. Miasto zostało założone w połowie XIII w. o czym świadczy wiele znalezisk archeologicznych, twierdze i dworki.

Porozumienie o miastach partnerskich zostało podpisane 23 marca 2013 r. W Prnjavorze.

Liczba mieszkańców: 11.504

Burmistrz: Jaroslav Dohnálek

Oficjalna strona internetowa miasta: www.boskovice.cz

Film promocyjny: www.youtube.com/watch?v=_cR_oVT4qYw