OPŠTINA PRNjAVOR

Karađorđeva br. 2
78 430 Prnjavor
Republika Srpska/BiH
Imjel: [email protected]
Telefon: 051/660-588 centrala

KABINET NAČELNIKA OPŠTINE

Telefon: 051/663-740
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

KABINET PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

Telefon: 051/660-340
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

OPŠTINA PRNjAVOR

Adresa: Karađorđeva br. 2, 78 430 Prnjavor

Telefon: 051/663-588 centrala

Imejl: [email protected]

KABINET NAČELNIKA OPŠTINE

Telefon: 051/663-740

Faks: 051/663-740

Imejl: [email protected]

KABINET PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

Telefon: 051/660-340

Faks: 051/663-740

Imejl: [email protected]