• Gmina Prnjavor jest jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarczo gmin w Bośni i Hercegowinie
 • W Prnjavorze działa łącznie 876 podmiotów gospodarczych, w tym 235 podmiotów prawnych, które złożyły raporty końcowe za 2016 r. Agencji Pośrednictwa Informacji i Usług Finansowych (APIF) i 641 przedsiębiorców

 • 10 przedsiębiorców tworzy małe firmy, a 631 to mikro przedsiębiorstwa
 • Dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 65% całkowitej liczby zarejestrowanych podmiotów prawnych w gminie Prnjavor
 • Eksport przedsiębiorców z Prnjavoru stanowi 6,2 % całkowitego eksportu Republiki Serbskiej i 2 % całkowitego eksportu Bośni i Hercegowiny
 • Główne sektory eksportowe to przemysł obróbki metali oraz przemysł spożywczy
 • Prnjavorskie firmy eksportują swoje towary do 41 krajów, na 4 kontynenty
 • 53% całkowitego eksportu prnjavorskich firm trafia na rynki Unii Europejskiej

 • Prawie 1/3 wszystkich przychodów gminy Prnjavor (28,8%) jest realizowana w przemyśle wytwórczym
 • Prnjavor kontynuuje inwestowanie w sektory o dużym potencjale rozwoju, które mają na terenie gminy długą tradycję: przemysł przetwórstwa metalu, przemysł spożywczy, sprzedaż hurtową i detaliczną oraz w przetwórstwo drzewne
 • Największa liczba zatrudnionych mieszkańców gminy pracuje w przemyśle wytwórczym (27,8% całkowitej liczby pracowników na terenie gminy Prnjavor)
 • Po długotrwałej negatywnej tendencji, w 2017 r. już od pierwszego kwartału, liczba pracowników w sektorze produkcyjnym ciągle wzrasta