Darko Tomaš

Adres: Karađorđeva 2

Telefon: 051/663-740

Faks: 051/663740

E-mail: [email protected]

 

Darko Tomaš urodził się 23 sierpnia 1980 r. W Prnjaworze. Z wykształcenia jest doktorem nauk ekonomicznych. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Prnjavorze z wyróżnieniem. Studia licencjackie ukończył na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Banja Luce. Otrzymał nagrodę specjalną Wydziału Ekonomicznego i złotą plakietkę Uniwesytetu w Banja Luce dla najlepszego studenta roku. W trakcie studiów pełnił obowiązki członka kolegium ds. Studenckich wydelegowanym przez parlament studencki. Na Uniwersytecie w Banja Luce na Wydziale Ekonomicznym ukończył również studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing, a w 2008 r. Obronił swoją pracę magisterską pt. “Charakterystyka i znaczenie pobierania próbek w badaniu sprawozdań finansowych.” Pracę doktorską pt. “Modelowanie procesu w audycie wewnętrznym w celu eliminacji nadużyć w biznesie” na tym samym uniwersytecie obronił w 2016 r.

Do tej pory ukazało się ponad 20 artykułów naukowych z zakresu rachunkowości i audytu jego autorstwa.