DARKO TOMAŠ

Adresa : Karađorđeva 2a 2

Telefon: 051/663-740

fax: 051/663-740

E-mail: [email protected]

DarkoTomaš se narodil 23. srpna 1980. v mĕstĕ  Prnjavor. Povoláním doktor ekonomických vĕd.

Základní školu a Gymnázium skončil v Prnjavore, jako nejlepší student generace. Vysokoškolské stadium dokončil na Ekonomické fakultĕ Univerzity v Banja Luce. Byl ocenĕn zvláštním uznáním Ekonomické fakulty a zlatou deskou Univerzity jako nejlepší student generace. Bĕhem studia pracoval jako prodĕkan. Na Ekonomické fakultĕ se zapsal do postgraduálního  studia v oboru finančního řízení, v roce 2008 obhájil magisterskou práci pod názvem „ Charakteristiky a význam odbĕru vzorků při auditu finančních zpráv“. Doktorská práce pod názvem “Modelování procesů v interním auditu za účelem eliminace podvodů v podnikání” byly obhájena na stejné fakultĕ v roce 2016.

Jako autor publikoval vice než 20 vĕdeckých a odborných článků v oboru účetnictví a auditu.