MĔSTSKÁ SPRÁVA OBCE PRNJAVOR

ÚSTŘEDNA: 051/660-588

VEDOUCÍ KANCELÁŘE STAROSTY

linka 122

TISKOVÝ MLUVČÍ

linka 122

TAJEMNICE STAROSTY

linka 101

ODBORNÁ SLUŽBA ZASTUPITELSTVI

linka 110

SEKRETÁŘ ZASTUPITELSTVI

linka 231

INFO MÍSTNOST S PŘEPÁŽKY

051/490-498

VEDOUCÍ MÍSTNOSTI S PŘEPÁŽKY

linka 132

ÚŘEDNÍK PRO OTÁZKY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

051/660-152

SEKRETARIÁT  HOSPODÁŘSKÉ RADY

051/660-152

INFORMACE PRO OBCHODNÍKY A PODNIKATELE

linka 232

INFORMACE  O KOMUNÁLNÍCH POPLATCÍCH

linka 120

INFORMACE O  VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ

linka 220

VHLED V DOKUMENTACÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

linka 219

INFORMACE  O VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH LÍSTKŮ

linka 120

ODDÍL CIVILNÍ OCHRANY

linka 105

INFORMACE O PRONÁJMU VEŘEJNÝCH  POZEMKŮ

linka 120

HLÁŠENÍ PORUCH NA VEŘEJNÉM OSVĔTLENÍ

linka 119

HLÁŠENÍ POŠKOZENÍ VERTIKÁLNÍ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE

linka 119

ODBLOKOVÁNÍ VOZIDLA  Z DŮVODU NEPLACENÉHO PARKOVÁNÍ

051/660-151

INFORMACE O ŘEŠENÍCH PRO MĔSTSKÉ STAVEBNÍ  POZEMKY A PRONÁJEM

linka 121

INFORMACE O ZEMĔDĔLSKÝCH SUBVENCÍCH

051/660-860

INFORMACE IZ OBLASTI OCHRANY VÁLEČNÝCH VETERANŮ A INVALIDŮ

linka 206