LJUBIŠA ŠIKARAC, vedoucí oddĕlení
Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/660-224
Fax:051/663-740
E-mail: [email protected]

V Oddĕlení pro místní ekonomický rozvoj a společenské činnosti jsou organizovány dvĕ sekce  a to jsou:

Sekce pro vývoj a podnikání :
tel. 051/663-740 linka 232

Sekce pro společenské činnosti, diasporu a národnostní menšiny
tel. 051/663-740 linka 212.