Obec Prnjavor se vyznačuje výraznou podnikatelskou tradicí a také příležitostí pro rozvoj zemědělské výroby a potravinářského průmyslu. Základem rozvoje obce jsou malé a střední podniky.  Největší počet firem působí v oboru kovoobrábění, potravinářství a výrobĕ kůže a obuvi, ale také stojí za zmínku výrobní kapacity v oblasti zpracování dřeva, výrobĕ nábytku a stavebních materiálů. S podnikatelskou tradicí, geografickou polohou vzdálenou 60 km  od hranice s EU a klíčových evropských tras smĕrem sever-jih a východ-západ, s rozvinutou zemědělskou  výrobou, potravinářskou a kovovýrobou, je město Prnjavor vynikajícím místem pro nové investice.