Gmina Prnjavor jest miejscem bardzo przyjaznym do pracy i zamieszkania. Jest bardzo rozpoznawalna dzięki swojej wieloetniczności i uzasadnienie nosi przydomek “Mała Europa”. Duża liczba mniejszości narodowych zamieszkujących obszar gminy (Ukraińcy, Polacy, Czesi, Włosi i pozostali) jest związanych z krajami pochodzenia i nawiązała z nimi współpracę zarówno kulturalną jak i gospodarczą.

Centrum Rekreacyjno-Uzdrowiskowe “Banja Kulaši” z termomineralną wodą stanowi prawdziwą wartość turystyczną w gminie Prnjavor. Miejscowość jest oddalona o 14 km od Prnjavoru, a jej tradycje uzdrowiskowe sięgają czasów panowania Austro-Węgierskiego. W europie istnieją tylko trzy źródła wody o takich cechach.

Hodowla koni lipicańskich “Vučijak” jest gałęzią słoweńskiej  hodowli koni z Lipicy i należy do jednych z najbardziej znanych hodowli koni lipicańskich w byłej Jugosławii. Dziś w hodowli “Vučijak” znajduje się bardzo dużo koni lipicańskich: sześć czystej krwi ogierów oraz piętnaście klaczy, co gwarantuje duży potencjał genetyczny tej prestiżowej rasy koni.

Drewniany kościół w miejscowości Palačkovci został wzniesiony w 1843 r. Ta wyjątkowa budowla poświęcona jest dwóm apostołom: Piotrowi i Pawłowi. W całości została wybudowana z drewna dębowego.

Monaster Stuplje znajduje się we wiosce Gornji Vijačani na granicy gminy Prnjavor i gminy Čelinac, w pobliżu rzeki o nazwie Manastirka. Najprawdopodobniej został wzniesiony w XIII w., a podczas panowania tureckiego został zniszczony. Jego fundamenty odnaleziono w 1994 r. I od tego czasu trwają prace rekonstrukcyjne tego prawosławnego klasztoru.

Jezioro Drenova jest to sztuczne jezioro zbiornikowe oddalone o 10 km od miasta i stanowi jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do pieszych wędrówek w tej części Bośni. Jezioro ma status specjalnego łowiska. Zostały tu wyłowione rekordowe okazy suma ważące powyżej 100 kilogramów.

Masyw Ljubić z najwyższym szczytem Svinjar (594 m.n.p.m.) ma kształt niskiej i szerokiej piramidy. Chociaż nie jest to wysokie wzniesienie charakteryzuje się stromymi zbczami i dużymi załamaniami w rzeźbie. Ogromne bogactwo flory i fauny uwarunkowało eksploatację lasów, a także rozwinęło turystykę myśliwską. Jako niskie i łatwo dostępne wzniesienie Ljubić jest bardzo popularny wśród wielbicieli pieszych wycieczek górskich.

Rzeka Ukrina i zjawisko kwitnienia wody

Nazwa rzeki pochodzi o węgierskiego słowa “Ugrina”, co oznacza dukat, ponieważ w jej górnym biegu można było znaleźć małe rudy miedzi i złota. Ukrina nie ma klasycznego źródła, powstaje w wyniku połączenia mniejszych rzek: Bistrica i Lukavac. Jest bogata w ryby takie jak: słonecznica, wzdręga, kleń, karaś srebrzysty, płotka, leszcz i inne oraz w tzw. Ryby szlachetne jak: karp, sum, szczupak i sandacz.

W letnie sierpniowe wieczory nad rzeczną taflą wody występują roje owadów wodnych, motyli żyjących w postaci larw na dnie rzeki, które w momencie rozmnażania sprawiają wrażenie jakby rzeka kwitła. To rzadkie zjawisko znane jako “ukrinski kwiat” przedstawia wielkie bogactwo naturalne, które występuje również nad Cisą i Huang He (w Chinach). Te jętki (Ephemeroptera) są wskaźnikami czystej wody.