MIRELA MILIJAŠ, sektoresko načelniko

Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/663-367, 051/663-267
Faks: 051/663-267
Imejl: [email protected]

ANDOSEKTORESKO RAMO PALA INSPEKCIJENGE BUĆA SI DUJ ODJSEKURA:

 • odsjeko pala inspekcijaki kontrola thaj
 • odsjeko pala e komunalikane policijakebuća.

ANDO SEKTORESKO RAMO PALA INSPEKCIJAKI KONTROLA SI:

 • Inspekcija pala ćinipe thaj bićinipe,
 • Inspekcija pala poljoprivreda,
 • Inspekcija pala veterinarski bući,
 • Inspekcija pala urbanizmo-građevinsko ćeripe,
 • Inspekcija pala ekologija,
 • Inspekcija pala xape,
 • Inspekcija pala sastipe,
 • Inspekcija pala saobraćajo.

ODSJEKO PALA E KOMUNALIKANE POLICIJAKE BUĆA:

Čingardipa pala bičačipenge buća save ćeren pravne dženura, fizičke dženura thaj preduzetnikura save si o predmetura pala komunalni-inspekcijaki kontrola, forutnura/thanbešavne šaj te ćeren ando vakto kataro 07,00 džiko 15,00 sahatura pe telefonura:

 • 051/663-367 – Načelniko pala o sektoro pala inspekcijenge buća,
 • 051/663-267 – Odsjeko pala inspekcijaki kontrola,
 • 051/660-808 – Odsjeko pala e komunalikane policijakebuća jal

Ramome pe adresa:

Opština Prnjavor