Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš kaže da je projekat „Starenje i zdravlje“ koji u Prnjavoru provodi Gradska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Švajcarskim Crvenim krstom i lokalnom zajednicom naišao na veliku zainteresovanost među korisnicima, ali da se pojavio problem sa nedostatkom radne snage kako bi se kvalitetno odgovorilo na sve zahtjeve.
Tomaš je učestvujući u Sarajevu u panel diskusiji povodom obilježavanja 10 godina ovog projekta istakao da se problem angažovanja njegovatelja mora rješavati sistemski uz pomoć viših nivoa vlasti, odnosno potrebno je  stvoriti sigurnu osnovu za njihovo zapošljavanje i rad u okviru Crvenog krsta.
 „Ljudi su najveći resurs svakog projekta pa tako i ovog zbog čega imam samo riječi hvale za sve angažovane u Crvenom krstu.  U Prnjavoru  smo kroz projekat uradili dosta, jedna njegovateljica mjesečno ima oko 120 posjeta, svi predano i odgovorno rade i rezultati su vidljivi“ , rekao je Tomaš za Srnu.
On je dodao da će se dugoročno uz iznalaženje mogućnosti za poboljšanje statusa njegovatelja morati raditi i na boljem finansijskom vrednovanju njihovog rada.
„ Iz Crvenog krsta u Prnjavoru  uvijek dolaze dobre ideje i projekti zbog čega će uvijek imati bezrezervnu podršku Grada“ , rekao je Tomaš.
Projekat „Starenje i zdravlje“ se implementira u 10 lokalnih zajednica u BiH s ciljem poboljšanja položaja starih lica kroz pružanje usluga njege i pomoći u kući i njihovo značajnije učešće u aktivnostima lokalne zajednice u kojoj žive.
U Prnjavoru se projekat realizuje od polovine 2021. godine. Prema podacima Crvenog krsta projektom je trenutno obuhvaćeno 70 aktivnih korisnika o kojima se brine pet njegovateljica. U narednoj godini predviđeno je povećanje broja korisnika na 80.
SRNA, T.S.