Produkcijska kuća Mebius Film d.o.o. Sarajevo u saradnji sa BHRI (Bosnia & Herzegovina Resilience Initiative), IOM (International Organization for Migration) i USAID (United States Agency for International Development), snima kratki dokumentarni film kojim će ovjekovječiti dostignuća BHRI-a kroz prizmu iskustava mladih koji su učestvovali u programskim aktivnostima.

Ovaj dokumentarni film će predstaviti promjene i uticaj na širok spektar programskih područja, a to su kultura i istorija, političko učešće, građanski angažman i mediji.

 Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš i predsjednica Omladinskog centra Prnjavor, Dajana Bašić imaju priliku biti jedni od sagovornika u ovom dokumentarnom filmu i kratko se osvrnuti na Omladinski centar i njegovu bitnost u razvoju lokalne zajednice.