Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su nacrt budžeta za 2017. godinu u iznosu od 13.922.500,00 KM, te zaključak da se nacrt budžeta u roku od 15 dana  uputi u javnu raspravu. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Prnjavor usvojena je i Odluka o utvrđivanju poreske stope za nepokretnosti u 2017. godini u iznosu od 0,05%, koja se primjenjuje na sve nepokretnosti na području opštine Prnjavor, uključujući i nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost. U okviru dopune dnevnog reda odbornici su usvojili Odluku o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata, u kojoj stoji da se stipendije isplaćuju u deset jednakih mjesečnih anuiteta, za svaki mjesec u godini osim za juli i avgust mjesec. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i prijedlog Odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2017. godine, kao i nacrt Odluke o usvajanju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana poslovno – turističke zone „Vijaka“. Na dnevnom redu drugog skupštinskog zasjedanja u toku je osma od ukupno četrnaest tačaka dnevnog reda.