U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, koji sprovodi Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor, 5. marta je počeo drugi ciklus obuke za nezaposlene za rad u obućarskoj industriji. Riječ je o obuci za zanimanje šivač i krojač, u kojoj će učestvovati četiri osobe. Obuka je dio aktivnosti Partnerstva zahvaljujući kom će 75 nezaposlenih osoba proći obuku za rad u industriji, a njih 50 će biti zaposleno u metaloprerađivačkoj, drvoprerađivačkoj, prehrambenoj i industriji kože i obuće.

Lokalno partnerstvo Prnjavor jedno je od 15 takvih partnerstava osnovanih u zemlji u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH, kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a sprovodi Međunarodna organizacija rada u svrhu prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih, te zapošljavanja njih najmanje 620.

Obuke za zanimanja šivač i krojač obuhvata 20 dana intenzivne praktične obuke, tokom koje će nezaposlene osobe steći neophodna znanja i vještine za rad u industriji. Obuku pohađaju tri žene i jedan muškarac, svi iz Prnjavora, od čega su tri polaznika mlađa od 30 godina, dok jedna polaznica spada u teže zapošljive kategorije nezaposlenih osoba, budući da je na Birou za zapošljavanje prijavljena već 14 godina.

Zavisno od postignutih rezultata polaznici obuke mogu biti zaposleni u preduzeću “KLM” d.o.o. u kojem se organizuje obuka. Sve četiri polaznice prethodnog ciklusa obuke sada rade u istom preduzeću.

Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća EDA Banja Luka, Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, “MI Trivas” d.o.o. i “Topling” d.o.o.