Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš i predsjednik Skupštine opštine Željko Simić održali su konferenciju za novinare na kojoj je bilo riječi o radu opštinske uprave i lokalnog parlamenta u proteklom periodu. Tomaš je istakao da je opštinski budžet za 2017.godinu usvojen na vrijeme i da su povećana  izdvajanja za kategorije koje su korisnici budžeta. “Izdvajanja za  stipendije učenika i studenata povećana su sa 177.000 KM na 300.000 KM.U narednih sedam dana potpisaćemo i ugovore sa svim stipendistima koji su ostvarili ovo pravo.U ovoj godini biće isplaćeno i 10 stipendija,umjesto dosadašnjih 9, a povećan je i pojedinačni iznos stipendija.“ precizirao je Tomaš. On je podsjetio  da su povećana izdvajanja za poljoprivredu sa 345.000 KM na 400.000 KM, a po prvi put nakon četiri godine podsticaji su isplaćeni u tekućoj godini. Opštinska vlast uvela je i novu mjeru prema kojoj svi poljoprivredni proizvođači koji imaju gazdinstva registrovana na ljude mlađe od 35 godina mogu ostvariti dodatni podsticaj, odnosno bonus u visini od 10 odsto od podsticaja koji su ostvareni redovnim putem. Tomaš je podsjetio da su povećana i  izdvajanja za sport, udruženje penzionera, te organizacijama iz reda boračke populacije. “Prekinuli smo sa praksom rasprodaje zemljišta u opštinskom vlasništvu, jer ne želimo da prodajemo imovinu i novac trošimo za tekuće troškove, za plate i slične namjene.Smanjili smo i stopu poreza na nepokretnosti za tri puta u odnosu na raniji period i ona je sada na najnižem mogućem zakonskom  nivou.“ napomenuo je on. Na današnjoj konferenciji za novinare bilo je riječi i o stvaranju uslova za početak  funkcionisanja poslovno-turističke zone Vijaka, saradnji sa Elektroprenosom BiH na izgradnji trafo-stanice na ovom području, kandidaturi opštine za sportski projekat “Fifa gol“, usvojenom programu kapitalnih investicija u ovoj godini i brojnim drugim aktivnostima koje će biti realizovane  u narednom periodu uz podršku republičke vlasti. Tomaš je najavio da će u narednom periodu biti racionalizovana Opštinska uprava, te obavljena kadrovska promjena i racionalizacija u svim javnim preduzećima i ustanovama. Predsjednik SO Željko Simić rekao je da se analiza dosadašnjeg skupštinskog rada može obaviti po dva osnova. “Jedan je po statistici, odnosno broju održanih sjednica.Održano je pet redovnih  sjednica na osnovu čega možemo zaključiti sa SO u potpunosti izvršava svoju ulogu predviđenu zakonom, usvojeno je više od  140 akata, među kojima je nekoliko izuzetno važnih projekata  od kapitalnih investicija,unapređenja poljoprivredne proizvodnje, zajedničke komunalne potrošnje, održavanja lokalne putne mreže do razvoja sporta.“ kaže Simić. On je dodao da je u političkom smislu sadašnji skupštinski saziv u potpunosti stabilan, što je od velikog značaja kada se ima u vidu činjenica da skupštinsku većinu čini 10 političkih subjekata i da je jedina opoziciona stranka SDS. “Uspješnost rada Skupštine, što je ocjena i šire javnosti, ogleda se prije svega u usaglašenom političkom djelovanju političkih subjekata koji čine većinu. Pojedina rješenja koja je predložio načelnik opštine dodatno su dobila  na kvalitetu i podrškom SDS-a .“ zaključio je Simić.

T.S.