Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Prnjavor biće održana sutra, 31. januara, a planirano je da na dnevnom redu bude razmatrano 12 tačaka. Između ostalog, odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće o Prijedlogu Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor, Prijedlogu Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, Prijedlogu Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog m2 korisnog stambenog i poslovnog prostora u 2016. godini za područje opštine Prnjavor, Prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području opštine Prnjavor, te Prijedlogu Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor. Na dnevnom redu naći će se i Nacrt Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2017. godinu, Prijedlog načelnika opštine za donošenje Statuta opštine Prnjavor od 18.1.2017. godine, te Zaključak o pokretanju inicijative za donošenje Statuta opštine Prnjavor i Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izradu Statuta opštine Prnjavor, kao i Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banja Luka i Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banja Luka. U okviru dnevnog reda biće razmatran i Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. sekretara Skupštine opštine Prnjavor i Prijedlog Rješenja o imenovanju sekretara Skupštine opštine Prnjavor, kao i prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ i Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ Prnjavor. Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće i o Odlukama, rješenjima i zaključcima imovinsko – pravne službe. Četvrta sjednica Skupštine opštine Prnjavor počinje u 10.00 časova, a na samom početku biće održan aktuelni čas.