Odbornici Skupštine opštine Prnjavor raspravljaće sutra na drugoj sjednici o nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2017. godinu, te Prijedlogu Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Prnjavor u 2017. godini i Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2017. godinu. Na dnevnom redu drugog skupštinskog zasjedanja naći će se i Nacrt Odluke o usvajanju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana poslovno- turističke zone „Vijaka“ (izmjena i dopuna 1), Nacrt Programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Prnjavor, te Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine. Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće i o  Izvještaju o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01.-30.06.2016. godine, Izvještaju o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2016. godine i Izvještaju o izvršenim realokacijama budžetskih sredstava za period 01.01.- 30.06.2016. godine, kao i Informaciji o stanju civilne zaštite opštine Prnjavor, Informaciji o ostvarivanju prava porodica, poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor, te Izvještaju o radu KP „Park“ a.d. Prnjavor za 2015. godinu. Na drugom skupštinskom zasjedanju biće imenovani članovi stalnih radnih tijela Skupštine opštine. Na samom početku druge sjednice lokalnog parlamenta biće održan aktuelni čas.