Republički štab za vanredne situacije donio je na današnjoj 5. sjednici Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske.

Prema ovom Zaključku naređuje se zabrana kretanja licima sa navršenih 65 i više godina života.

Zabranjuje se svim licima kretanje na javnim površinama, u vremenu od 20.00 do 05.00 časova.

Zabrana se ne odnosi na sljedeće kategorije stanovništva: zdravstvene radnike koji su na zadatku, lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku, druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku, lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada i lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje.

Nepoštovanje zabrana iz zaključka kazniće se u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srpske.

Za sprovođenje ovog zaključka odgovorno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.3.2020. godine.

Republički štab za vanredne situacije donio je i zaključak o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima.

Ovim zaključkom propisuju se vanredne mjere u cilju prevencije širenja novog virusa korona na teritoriji Republike Srpske u vjerskim objektima.

Preporučuje se crkvenim vlastima priznatih crkava i vjerskih zajednica da svoja bogosluženja i druge bogoslužbene radnje prilagode u skladu sa mjerama prevencije širenja novog virusa korona.

Zadužuju se jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj da u saradnji sa crkvenim vlastima priznatih crkava i vjerskih zajednica prate primjenu ovog zaključka.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.3.2020. godine.

Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske

Zaključak o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima