U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Nova godina i Dan Republike Srpske su republički praznici. Prvog, drugog i devetog januara su neradni dani.

U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena moga da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima (benzinske pumpe) i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

Zaključkom Načelnika opštine, trećeg januara mogu da rade trgovinske i zanarsko-uslužne radnje u okviru radnog vremena određenog Naredbom o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine, a radi ukazane potrebe za radom istih.

U četvrtak, šestog januara, praznuje se Badnji dan, a u petak, sedmog januara obilježava se pravoslavni Božić. U ove dane vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak da ponedjeljak, deseti januar, i petak, četrnaesti januar, Novu godinu po julijanskom kalendaru, proglasi neradnim danima.

U te dane neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave javna preduzeća i ustanove, a rukovodioci navedenih organa su obavezni da u toku kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.