U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Nova godina (01. i 02. januar) je republički praznik i neradni dan. U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena, mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom. Drugi dan praznika, osim subjekata iz prethodnog stava mogu da rade i dragstori u vremenu od 08.00 do 12.00 časova. Načelnik opštine Prnjavor donio je zaključak prema kojem od 23. decembra do 23. januara ugostiteljski objekti na području opštine Prnjavor mogu da rade jedan sat duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području opštine Prnjavor. Zaključak je donesen na zahtjev poslovnih subjekata koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području opštine Prnjavor i ukazane potrebe za dužim radnim vremenom u vrijeme predstojećih praznika.