Opština Prnjavor učestvovala je u projektu „Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“. Projekat je finansiran od strane EU i Savjeta Evrope, s ciljem poboljšanja pristupa pravima za manjine na raznim nivoima u jugoistočnoj Evropi na osnovu standarda Vijeća Evrope u ovoj oblasti. Pogledajte promotivni film.