Izgradnja restorana, bungalova, terena za sport i rekreaciju, kao i izletišta planirana je Regulacionim planom poslovno-turstičke zone Vijaka u Prnjavoru. Takođe, u okviru turističko–rekreativnog dijela planirana je izgradnja sportskog kompleksa, te je Opština Prnjavor kandidovala ovu investiciju za projekat “FIFA GOAL”, kojim se podrazumijeva izgradnja fudbalskih terena vrijednih 2 mil KM. Poslovno-turistička zona Vijaka imaće, inače, dva dijela – sjeverni dio koji je namijenjen za poslovno-industrijsku zonu i južni dio za turizam i rekreaciju. Kako za eKapiju kažu iz Opštine Prnjavor, prostor poslovno–industrijske zone podijeljen je na 120 novih parcela u kojima će biti omogućeno obavljanje više djelatnosti, a koje su po prirodi slične.

– Južni dio lokacije posjeduje veliki turistički potencijal postojanjem ergele Vučijak koja je u vlasništvu Vlade RS i čini ovaj lokalitet izuzetno atraktivnim za izgradnju ugostiteljskih sadržaja kao što su restorani, bungalovi, tereni za sport i rekreaciju, izletišta i mnogih drugih – dodaju iz ove opštine. Kako kažu, aktivnosti se odvijaju planiranom dinamikom, pa je sredinom januara ove godine 60% zemljišta poslovne zone uknjiženo na Opštinu Prnjavor, čime su stvoreni uslovi da počne izgradnja. – Do kraja 2017. godine očekujemo da će biti uknjižen i preostali dio ovog zemljišta, čime će se kompletirati poslovno–industrijska zona, a usvojen je i Regulacioni plan za ovu zonu. Ukupna površina poslovno-turističke zone Vijaka je oko 320 hektara i nalazi se 2,5 kilometra od centra Prnjavora.

Ova zona ima odličnu saobraćajnu povezanost, jer se nalazi na raskrsnici puteva – magistralnog, regionalnog i autoputa “9. januar” što će privrednicima koji budu imali proizvodne pogone u zoni omogućiti manje troškove i skraćeno vrijeme transporta roba, kao i lakši plasman proizvoda. – Autoput “9. januar” presjeca ovu zonu na dva dijela, poslovno–industrijski i turističko–rekreativni. Saobraćajnim rješenjem planirano je da se na mjestu isključenja sa autoputa omogući pristup svim zonama sa poslovno-industrijskim sadržajem, a jedan potputnjak povezivaće sjeverni i južni dio poslovne zone. Unutar poslovno–industrijske zone saobraćaj će biti riješen na principu jedne primarne saobraćajnice i sabirnih saobraćajnica kako bi se obezbijedio pristup svim parcelama, dok će pristup turističko-rekreativnoj zoni biti zasnovan na postojećoj putnoj mreži uključujući rekonstrukciju i dogradnju istih – kažu iz Opštine Prnjavor. Takođe, napominju, da je u toku 2017. godine planirana izgradnja trafostanice što će obezbijediti potpuno i kvalitetno napajanje strujom.

– Poslovna zona Vijaka raspolaže sa vodovodnom mrežom, ali da bi se obezbijedilo kvalitetno vodosnabdijevanje budućih potrošača potrebno je duž svih planiranih saobraćajnica obezbijediti distributivnu vodovodnu mrežu, te uvesti novu telekomunikacionu mrežu sa kapacitetom koji odgovara budućem poslovnom kompleksu – dodaju iz ove opštine. Iz Opštine Prnjavor poručuju da je poslovno–industrijska zona namjenjena za “greenfield” investicije koje predstavljaju najpoželjniji vid ulaganja u nove kapacitete, jer donose eksplozivni rast privrednih aktivnosti i nova zapošljavanja. Naime, ova vrsta investicije podrazumijeva da se sa poslom počinje od početka, od otkupa zemljišta, izgradnje poslovnih objekata do zapošljavanja radnika. – Postoji veliko interesovanje privrednika sa područja opštine Prnjavor, koji posjeduju poslovne kapacitete u neposrednoj blizini poslove zone, da prošire svoje privrednu djelatnost unutar nje. Na području naše opštine postoje velike mogućnosti za razvoj poljoprivredne proizvodnje, posebno u oblasti mljekarske proizvodnje, jer je opština Prnjavor lider u proizvodnji sirovog mlijeka u RS. Takođe, najveći broj preduzeća djeluje u oblasti prehrambene industrije, zatim proizvodnje kože i obuće, kao i metaloprerađivanju. Međutim, značajno je spomenuti i proizvodne kapacitete iz oblasti prerade drveta, proizvodnje namještaja i građevinskog materijala.

Pogodnosti za investitore

Iz Opštine Prnjavor kažu za eKapiju da aktivno rade na stvaranju pogodnosti za privredno djelovanje na području opštine, a jedna od takvih aktivnosti, ističu, je smanjenje stope poreza na nepokretnost. Naime, u decembru 2016. usvojena je stopa poreza na nepokretnost u iznosu od 0,05% što predstavlja najniži mogući iznos. – Poslovno–industrijska zona biće opremljena pratećom infrastrukturom – struja, voda, telekomunikacije. Svakako jedna od prednosti poslovno–industrijske zone je blizina autoputa, čijom izgradnjom će biti omogućemo da sve što se proizvodi u Prnjavoru za kratko vrijeme bude u centrima u region, ali i šire. Takođe, u cilju unapređenja poslovnog okruženja Opština Prnjavor je realizovala projekat Regulatorne reforme, s ciljem smanjenja troškova i rizika poslovanja kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka u nadležnosti lokalne uprave i smanjenja cijena usluga lokalne administracije – poručuju iz ove opštine.

Kako dodaju cijena zemljišta u poslovno-turističkoj zoni biće određena na javnoj licitaciji.

Portal eKapija, novinar Slobodana Šubara

http://www.ekapija.com/website/bih/page/1677257/Prnjavor-se-otvara-za-greenfield-investicije-U-poslovno-turisti%C4%8Dkoj-zoni-Vijaka-na-raspolaganju-vi%C5%A1e-od-100-parcela-za-budu%C4%87e-ulaga%C4%8De