Komunalnom preduzeću “Vodovod” danas je uručeno priznanje za uspješno učešće u prvoj fazi MEG projekta  kao jednom od četiri najbolja vodovodna preduzeća u BiH od ukupno 18 koliko ih je učestvovalo u ovoj fazi, a dobili su i priznanje za izvrsnost u pružanju vodnih usluga.

Terenski službenik MEG projekta Alen Robović  kaže da su učešćem u projektu u protekle četiri godine i opština Prnjavor i  preduzeće „ Vodovod“   postigli izuzetan uspjeh.

„Preduzeće ‘Vodovod’ Prnjavor se na osnovu naše analize na kraju prve faze projekta našlo među četiri najbolje plasirana i najuspješnija vodovodna preduzeća   od 18 jedinica lokalne samouprave iz cijele BiH“ , rekao je Robović.

On je istakao da će zahvaljujući postignutim rezultatima opština Prnjavor biti jedna od 10 jedinica lokalne samouprave koja će u naredne četiri godine nastaviti raditi u MEG dva fazi projekta.

Direktor “Vodovoda” Ljubiša Sibinčić ističe da je  MEG projekat dosta doprinio ovom preduzeću u  poboljšanju kvaliteta pružanja usluga, ekonomskoj operativnosti, smanjenju gubitaka u sistemu, kao i izmjeni u načinu poslovanja i planiranja budžeta.

„Zahvaljujući uspjehu  i ostvarenim konkretnim rezultatima u prvoj fazi koračamo krupnim koracima naprijed, a kontinuitet  pružanja usluga našim građanima je u stalnom porastu“ , rekao je Sibinčić.

On je naveo da je jedan od značaja ovog projekta i uspostavljeni partnerski odnosi sa opštinom, koja je većinski vlasnik ‘Vodovoda’ ,tako da se svi projekti realizuju u saradnji sa opštinom.

 „Lokalna zajednica nam je pomogla u zoniranju sistema i finansirala prvih pet zona, nakon čega  smo mogli da planiramo dalje zoniranje i monitoring kompletnog sistema. Sada  imamo osam zona i svako jutro dobijamo izvještaje da li u nekoj od zona imamo kvar na osnovu čega možemo odmah da reagujemo“ , pojasnio je Sibinčić.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš kaže da je ovo jedan od projekata koji je dao konkretne,  mjerljive i vidljive rezultate.

On je podsjetiti da su kroz MEG projekat na području opštine Prnjavor realizovana dva velika projekta – zamjena vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Vida Nježića i izgradnja vodovodne mreže prema Poslovnoj zoni “Vijaka”.

„Posebno je važno što smo kroz ovaj projekat ostvarili još bolju saradnju sa komunalnim preduzećem i izradili metodologiju koja mjeri rezultate i komunalnog preduzeća i same opštine Prnjavor“ , rekao je Tomaš.

On je izrazio očekivanje da će u drugoj fazi projekta biti ostvareni još bolji rezultati.

MEG projekat finansira Vlada Švajcarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH.

(SRNA/ T.S.)