Odjeljenje za lokalni – ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava studente sa područja opštine Prnjavor, da je objavljen javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu studentskih nagrada za najbolje studente sa područja opštine Prnjavor u 2018. godini. Zahtjevi za dodjelu studentske nagrade podnose se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada za 2018. godinu objavljen je 20.09.2018. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno do 28.09.2018. godine. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu studentske nagrade i dokumentaciji koju je potrebno priložiti objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor i zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor www.opstinaprnjavor.net. Odjeljenje za lokalni – ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava podnosioce zahtjeva da, pored neophodne dokumentacije, uz zahtjev dostave i fotokopiju tekućeg računa.Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/663-740, lokal 212.

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor u 2018. godini