Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda će se realizovati uz podršku dva projekta (u daljnjem tekstu: Projekti):

• „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH“ – EU4AGRI;
• „Podrška Evropske unije otpornosti u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru u BiH“ – EU4AGRI-Recovery.

Projekti imaju za cilj da moderniziraju poljoprivredno-prehrambeni sektor i poboljšaju ruralnu ekonomiju povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga, ublažavajući negativne ekonomske efekte pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguravajući kontinuitet njihovog poslovanja.

Projekte finansira Evropska unija, a zajednički ih provode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Češka razvojna agencija (CzDA).

SMJERNICE za podnosioce prijava