Nacrt plana za regulisanje rijeka Lišnja i Vijaka čija su korita djelimično zatrpana tokom izgradnje dionice autoputa,koja prolazi kroz opštinu Prnjavor, nije zadovoljavajući,jer se njime ne nudi kvalitetno rješenje za sprečavanje budućih poplava, jedan je od zaključaka današnjeg sastanka koji je organizovan na inicijativu načelnika opštine Prnjavor dr Siniše Gatarića, sa institucijama i preduzećima uključenim u izgradnju autoputa i građanima ove opštine.

Predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Borko Lukanović precizirao je da rješenje predviđeno nacrtom nije dobro jer se planira proširenje rijeke Lišnja samo na nekoliko mjesta,a na ostalim dijelovima nije planirano regulisanje, što znači da će problem sa poplavama ostati kao i do sada. “Smatramo da se kompletno korito Lišnje ,koje prolazi kroz grad, mora regulisati, kao i da se u dijelu rijeke Vijaka naprave određene izmjene i proširenje korita kako se voda više ne bi zadržavala i plavila privredne objekte i domaćinstva.“precizirao je Lukanović. On kaže da su svi učesnici sastanka zajedničkog mišljenja da su prirodne plavne površine Lišnje i Vijake sada onemogućene nasipanjem autoputa zbog čega postoji potreba da se ove rijeke regulišu u potpunosti. Lukanović je rekao da postoje i brojne primjedbe na rješenje puteva u mjesnim zajednicama koje južno i jugozapadno gravitiraju opštini,a čiji će mještani morati prelaziti autoput prilikom dolaska u Prnjavor. “Sve primjedbe koje su iznijeli učesnici sastanka su tonski zabilježene i biće dostavljene nadležnim institucijama, koje će ih nadamo se uvažiti i otkloniti na zadovoljstvo svih građana.“ kaže on. Izvršni direktor  za tehničke poslove JP “ Autoputevi RS“  Milenko Dakić smatra da je sastanak bio dobar i koristan.“Sa sastanka su upućene primjedbe i sugestije projektantu, nadzornom organu i izvođaču radova da se koriguje, pomogne i  popravi ono što se popraviti može.“rekao je Dakić.Sastanku su, između ostalih,prisustvovali i predstavnici  17 mjesnih zajednica opštine Prnjavor kroz koje prolazi trasa autoputa. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Donji Galjipovci Zoran Pezer kaže da se mještani zalažu da se u ovom mjesnom području umjesto prema nacrtu plana izgradnje jednog nadvožnjaka i  jednog podvožnjaka izgradi jedan prelaz preko autoputa .“Na stručnjacima je sada da ustanove da li je to izvodljivo.Imamo takođe i  problema sa rijekom Lišnja, ali  i sa tri manja potoka koji  se usljed obilnijih padavina pretvaraju u rječice i stvaraju poteškoće.Ako se ne pronađe kvalitetno rješenje voda će se na pojednim mjestima  početi zadržavati  i stvarati  vještačka jezera .“ kaže Pezer. Iako su bili pozvani današnjem sastanku nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju RS i Ministarstva saobraćaja i veza RS.

T.S.