SAMSUNG CSCNačelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić i direktor preduzeća „Urbis centar“ doo Banja Luka Snježana Mrđa – Badža potpisali su danas ugovor o izradi urbanističkog plana „Prnjavor“, kojim će biti obuhvaćeno urbano područje opštine Prnjavor. Načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić je rekao, da je ovo strateški dokument koji će opredijeliti dalji razvoj opštine Prnjavor. „Ovaj dokument će u narednih 20 godina biti osnova za dalju izgradnju Prnjavora, a naša želja je da u narednom periodu napravimo jedna moderan proevropski grad„ rekao je Gatarić. On je naglasio, da je preduzeće „Urbis centar“ pobjedilo na osnovu javnog konkursa i tenderskih procedura i da se radi o jednom ozbiljnom i renomiranom preduzeću. Snježana Mrđa – Badža direktor preduzeća „Urbis centar“ je istakla, da ovo preuzeće ima zadatak da u narednih godinu dana napravi urbanistički plan, koji će tretirati najgušće naseljeno područje, te izrazila nadu da će zajedno sa lokalnom upravom, odbornicima, građanima i Savjetom plana koji će biti imenovan kako bi pratio njihov rad uspjeti da naprave jedan fleksibilan, koristan i prihvaćen dokument. „Nastojaćemo da izradimo dokument koji će artikulisati i pratiti razvoj grada i stanovništva urbanih, javnih i poslovnih funkcija i koji će dati okvir za buduće investicije i što bolji i kvalitetniji život građana opštine Prnjavor“, rekla je Mrđa – Badža. Urbanističkim planom će biti razrađene koncepcije uređenja prostora, granice ostalih zemljišta u obuhvatu plana, kriterijumi za formiranje zona, urbanističkih i drugih uslova za uređenje građevinskog zemljišta, prirodnih uslova i sl.