Radovi na dogradnji objekta dječijeg vrtića „Naša radost“, faza dva – izgradnja zidova i krovne konstrukcije počeće danas, čime će biti nastavljene aktivnosti na proširivanju ovog vrtića. Ugovor je potpisan sa firmom „Projekt Inženjering“, a radovi će biti završeni u roku od 60 radnih dana.

Realizacijom ovog projekta biće riješen dugogodišnji problem nedostatka smještajnih kapaciteta u JU Dječiji vrtić „Naša radost“, a biće obezbijeđen i novi sadržaj – smještaj za djecu mlađu od tri godine tj. jaslice. Sredstva za realizaciju prve i druge faze obezbijeđena su putem donacija.  U septembru 2014. godine JU Dječiji vrtić „Naša radost“ proširen je otvaranjem područnog odjeljenja u Donjoj Ilovi.