Nakon što je zimski period ostavio mnoge udarne rupe na saobraćajnicama, u toku su radovi na sanaciji udarnih rupa u gradu, te radovi na sanaciji saobraćajnice Donja Ilova – Bakula – Šibovska – Tromeđa. Prema riječima načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove i investicije, Dalibora Preradovića za sada se izvode radovi u nekoliko gradskih ulica, i to Ilije Malića, Vida Nježića i Novaka Pivaševića. „Budući da nam predstoji ulična trka, a da asfaltne baze još nisu počele sa radom, trenutno se provodi interventna sanacija udarnih rupa kako bi ova tradicionalna manifestacija bila što uspješnije organizovana“, rekao je Preradović. On je dodao, da je zimski period znatno oštetio saobraćajnicu Donja Ilova – Bakula – Šibovska – Tromeđa i da će u narednim mjesecima biti završena sanacija saobraćajnice. „U toku su radovi na iskopu kolovozne konstrukcije, kao i na nasipanju. Asfaltiranje očekujemo krajem avgusta mjeseca, nakon što se konstrukcija stabilizuje i slegne“, rekao je Preradović i dodao da je otvoreno oko 300 do 400 kvadrata kolovozne konstrukcije na ovoj saobraćajnici.