U okviru sprovođenja različitih aktivnosti na podršci lokalnoj privredi, kreiranju atraktivnog poslovnog okruženja i privlačenju novih investicija, Opština Prnjavor je u saradnji sa Njemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) otpočela realizaciju projekta “ProLocal”, a uz podršku Agencije za razvoj preduzeća (EDA) iz Banja Luke.

Kao početna aktivnost, juče je organizovan inicijalni sastanak sa predstavnicima privrednih društava naše opštine, kako bi se moglo sagledati postojeće stanje, ali i čuti potrebe, mišljenja i preporuke u kom pravcu je potrebno usmjeriti podršku privredi. Na osnovu iznijetih potreba i procjena privrednika i preduzetnika, Opština Prnjavor će utvrditi prioritete za poboljšanja u narednom periodu.