Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Fondacije Mozaik i Opštine Prnjavor uspostavljena je Omladinska banka Prnjavor. Memorandum je potpisan na period 2019-2023. godina, a putem Omladinske banke Prnjavor biće finansirani projekti, kao i mikrobiznisi na teritoriji opštine Prnjavor.

Dana, 14. februara, Omladinska banka Prnjavor raspisala je javni poziv za dodjelu grantova za projekte i dodjelu sredstava za pokretanje mikrobiznisa, a poziv je otvoren od 9. marta 2020. godine. Projekti će biti finansirani u iznosu od 500 do 1 500 KM, a mikrobiznisi do 2 000 KM.

Više informacija o javnom pozivu zainteresovana lica mogu dobiti putem fejsbuk stranice Omladinske banke Prnjavor https://www.facebook.com/Omladinska-banka-Prnjavor-103740207798593/ , kao i putem linkova – poziv za projekte https://www.lonac.pro/program-omladinske-banke—poziv-za-projekte-mladih-2020-godine i poziv za mikrobiznise http://bit.ly/OB-prijavi-mikrobiznis

Program Omladinske banke u Prnjavoru finansiran je od strane Fondacije Mozaik sa 30 000 KM  i Opštine Prnjavor sa 24 000 KM. Ova banka djeluje u 43 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.