Treća sjednica Privrednog savjeta opštine Prnjavor održana je juče u Centru za kulturu. Na sjednici je bilo riječi o projekciji Budžeta opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina, Urbanističkom planu “Prnjavor” 2017-2037. godina, Odluci o osnivanju stalnog radnog tijela – Savjet za zapošljavanje opštine Prnjavor, nacrtu Akcionog plana zapošljavanja u Opštini Prnjavor za period 2018-2020. godina, te prijedlogu Odluke o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, ispod tržišne cijene ili bez naknade, a koja je uvrštena na dnevni red sljedeće sjednice Skupštine opštine. Sve predložene odluke jednoglasno su usvojene od strane članova savjeta, a tokom sastanka razmatrane su i nove inicijative i prijedlozi upućeni, kako od stalnog radnog tijela Privrednog savjeta, tako i od ostalih prisutnih privrednika.