Скупштина општине Прњавор усвојила је на јучерашњој сједници Стратегију водоснабдијевања на подручју ове општине за период од 2016. до 2020. године. Предсједник СО Борко Лукановић каже да ће завршетком пројекта “Повелич” и довођењем воде са овог изворишта у град, уз садашње водоводне системе, водоснабдијевањем бити обухваћена половина становништва. “Стратегијом, коју сматрамо реалном, до 2020. године се у највећој мјери планира рјешавање водоснабдијевања за цјелокупну општину”, каже Лукановић. Он је истакао да су данас усвојене одлуке од интереса за локалну заједницу – куповина земљишта везано за рјешавање дугогодишњег проблема у Улици Милана Тепића. “Имовина општине је у овом скупштинском сазиву и са овим начелником увећана за 20 милиона КМ. То су релевантни подаци”, истакао је Лукановић. Локални парламент је усвојио  и  приједлог Одлуке о допунама Одлуке о начину расподјеле финансијских средстава политичким странкама из буџета Општине Прњавор, приједлог Одлуке о утврђивању нацрта измјене и допуне дијела Регулационог плана пословно-туристичке зоне „Вијака“, приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор, приједлог Одлуке о продаји гараже, приједлог Одлуке о оснивању Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора у Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор и расписивању јавног конкурса, приједлог Одлуке о усвајању Стратегије водоснабдијевања на подручју општине Прњавор за период 2016-2020. године, приједлог Одлуке о утврђивању назива улица, затим Информацију о стању у невладином сектору на подручју општине Прњавор, Информацију о реализацији Програма развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Прњавор, те именовао Комисију за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор. Јучерашња сједница локалног парламента посљедња је прије љетне паузе.