Odbornici Skupštine opštine Prnjavor raspravljali su na jučerašnjoj sjednici o 15 tačaka dnevnog reda. Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš, je naglasio da je donesena Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor koja predstavlja osnovicu za izračunavanje poreza na nepokretnosti „Ta cijena će biti na nivou iz ranijeg perioda, dok je stopa poreza smanjena tri puta u odnosu na prošlogodišnju tako da će to značiti manje priliva sredstava u budžet, ali će biti rasterećenje građanima“, rekao je načelnik Tomaš. On je istakao, da je na sjednici lokalnog parlamenta Skupština imenovala Komisiju za obradu zahtjeva za dodjelu stipendija, te podsjetio da je u budžetu za 2017. godinu planirano 300.000 KM za stipendiranje studenata i učenika što je skoro duplo više nego prošle godine. „Vjerovatno neće biti više zahtjeva, ali ćemo isplatiti deset stipendija, a ne kao zadnje tri godine da se isplaćuje devet stipendija. I visina stipendije ćemo povećati sa 70 KM na 100 KM“, rekao je Tomaš. Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su i Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području opštine Prnjavor u kojoj stoji da radno vrijeme maloprodajnih objekata koji se bave prometom mješovite robe pretežno prehrambenih proizvoda, kao i maloprodajnih objekata tipa cvjećara, te maloprodajnih objekata i objekata koji se bave pružanjem usluga u oblasti prometa roba, pijace, zatim radno vrijeme zanatskih i drugih objekata uslužnih djelatnosti za koje posebnim propisima nije propisano radno vrijeme, te radno vrijeme veterinarskih ambulanti, ljekarskih i stomatoloških ordinacija može trajati svaki radni dan do 22.00 časa, nedjeljom do 12 časova. Predsjednik SO Prnjavor, Željko Simić, izjavio je da je Skupština usvojila nekoliko važnih Odluka iz oblasti stambeno- komunalnih poslova kao i da je završen proces imenovanja, Srećka Aulića, za Sekretara Skupštine. „U februaru nas očekuje nešto teža sjednica, budući da će na dnevnom redu biti programi kapitalnih investicija, programi iz oblasti sporta, poljoprivrede. Očekujemo veći broj amandmana i usaglašavanja, proceduralnih stavki, ali siguran sam da ako nastavimo ovakvim tempom u skladu sa programom rada Skupštine ostvarićemo postavljene zadatke“, rekao je Simić. Na četvrtoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Prnjavor došlo je i do izmjene u strukturi odbornika jer je Novka Petrović iz SNSD-a dala ostavku na odborničku funkciju a umjesto nje u odborničku klupu je sjeo sledeći sa liste SNSD-a a to je Draško Aulić koji je zajedno sa zamjenikom načelnika opštine Slavišom Milankovićem položio zakletvu za obavljanje javne funkcije.