Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Akvasan mreža u BiH” održalo je danas u hotelu “Kardial” u Tesliću završni treći događaj u okviru D-LeaP Programa jačanja vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.
Ispred opštine Prnjavor događaju su prisustvovali načelnik opštine Darko Tomaš, direktor KP “Vodovod” Prnjavor Ljubiša Sibinčić, te njihovi saradnici.
Implementaciju Programa jačanja kapaciteta u oblasti vodnih usluga pod nazivom “Finansiranje vodnih usluga na nivou jedinice lokalne samouprave u BiH” pokrenuli su Svjetska banka, Udruženje vodovodnih preduzeća dunavskih sliva i Udruženje za oblast voda i zaštite okoliša “Akvasan mreža u BiH”.
Glavni cilj Programa jačanja kapaciteta je unaprijediti sposobnosti jedinica lokalnih samouprava i javnih vodovodnih/komunalnih preduzeca o načinu postizanja finansijske održivosti i donošenju informiranih finansijskih odluka o pristupu različitim izvorima finansiranja za unapređenje pružanja vodnih usluga.
Takođe, cilj je i da se kroz učešće u programu ojačaju kadrovi koji će moći uraditi samoprocjenu svojih kapaciteta, utvrditi nedostatke u poslovanju koje treba prevazići i prema raspoloživim mogućnostima pripremiti planove za postizanje dugoročne održivosti kvaliteta usluge, pružatelja vodnih usluga i budućih kapitalnih investicija.
 Prvi i Drugi događaj koji su održani u julu i septembru ove godine obilježeni su aktivnim uključivanjem učesnika kroz diskusije i zadatke kojima su primjenjivali stečeno znanje te podigli nivo razumijevanja o tome kako postići finansijsku održivost. Nakon Prvog događaja zadatak za učesnike bio je provesti samoprocjenu uspješnosti operativnog i finansijskog poslovanja JKP/JVP, na kojem su radili zajedno sa JLS, čiji će rezultati biti ulazni parametar za izradu Akcionog plana za postizanje finanaijske održivosti.

Jedan od ciljeva završnog trećeg događaja bio je da učesnici postignu zajedničko razumijevanje o značaju Akcionog plana za postizanje finansijske održivosti za JSL i JKP/JVP, te na koji način bi trebali implementirati Akcioni plan u svrhu tresiranja puta za pristup potencijalnim izvorima finansiranja u skladu sa zahtjevima međunarodnih financijskih institucija, te drugih potencijalnih finansijera infrastrukturnih projekata.