U okviru “USAID” projekta “Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini”, danas je održan sastanak na temu kreiranja programa turističkih posjeta opštini Prnjavor. Sastanku su, osim pomoćnika ministra trgovine i turizma Republike Srpske, Predraga Tešića, predstavnika Turističke organizacije Republike Srpske, te Privredne komore Republike Srpske, prisustvovali predstavnici opštinske uprave, predstavnici Banje Kulaši, ergele “Vučijak”, predstavnici restorana, smještajnih kapaciteta, kulturnih organizacija, udruženja i sl.

Tokom radnog sastanka, svi prisutni su imali priliku da iznesu svoju ponudu i svoje mišljenje o turističkom potencijalu opštine. Ovaj inovativni model ima za cilj povećanje broja posjetilaca, potrošnje i dužine boravka na našoj opštini, a sve kroz pripremu kvalitetnih programa koji će biti dio marketinških i promotivnih aktivnosti Turističke organizacije Republike Srpske kao i turističkih agencija.