U cilju implementacije projekta „Promocija edukativnih sadržaja o nacionalnim manjinama u osnovnoškolskom obrazovanju“ danas je održan uvodni sastanak.

Sastanku su, osim načelnika opštine, Darka Tomaša i predstavnika Opštinske uprave, prisustvovali i predstavnici osnovnih škola sa područja opštine Prnjavor, Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i udruženja nacionalnih manjina koja djeluju na području opštine Prnjavor.

 

 

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti i koordinator ovog projekta, Ljubiša Šikarac rekao je, da je cilj projekta promocija edukativnih sadržaja o pripadnicima nacionalnih manjina u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju i da je realizacija projekta definisana kroz konkretne ciljeve. „Očuvanje kulturnog identiteta i  razvijanje i jačanje multikulturalnosti promocijom kulture i običaja, a kroz uvođenje aktivnosti pod nazivom „Takmičenje osnovnih škola opštine Prnjavor o poznavanju nacionalnih manjina u BiH“. Takođe, i promocija i veća vidljivost konkretnih akcija i rada Opštinske uprave u području promovisanja jezika i prisutnosti nacionalnih manjina“, rekao je Šikarac. On je naglasio, da je projektom planirano, i da zvanična stranica Opštinske uprave bude prevedena na šest različitih jezika nacionalnih manjina, kao i priprema i štampanje biltena„Mala Evropa“. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover rekao je da Savez i udruženja nacionalnih manjina stoje na raspolaganju osnovnim školama za potrebne informacije i pomoć oko organizovanja takmičenja o poznavanju nacionalnih manjina. Opština Prnjavor je jedna od pet opština/gradova u BiH, u kojima se kroz individualne projekte sprovodi implementacija krovnog projekta Savjeta Evrope pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“  kojeg finansiraju Evropska Unija i Savjet Evrope, u okviru programa Horizontal Fasiliti (Horizontal Facility) za Zapadni Balkan i Tursku.