JU Centar za socijalni rad Prnjavor obavještava roditelje učenika od petog do devetog razreda osnovnih škola koji su korisnici prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i prava na ličnu invalidninu u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, da Ministarstvo prosvjete i kulture planira da za navedene učenike obezbijedi besplatne udžbenike za školsku 2024/2025 godinu.

Iz ove ustanove pozivaju roditelje, da najkasnije do 14.06.2024. godine školskoj ustanovi koje njihovo dijete pohađa dostave dokaze da je dijete korisnik prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica ili prava na ličnu invalidninu (kopija rješenja o priznatom pravu ili potvrda  iz JU Centra za socijalni rad Prnjavor).