Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Poreska uprava Republike Srpske obavještavaju poljoprivredne proizvođače u Republici Srpskoj o obavezi plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i PIO.

Ako je poljoprivredni proizvođač nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i registrovan je u Registru poljoprivrednih gazdinstava, po Zakonu o doprinosima Republike Srpske obavezan je prijaviti doprinose za 2018. godinu, što je i uslov za ostvarivanje podsticaja za 2019. godinu.

Poljoprivredi proizvođači takođe su dužni izmiriti i obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2018. godinu, u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti.

U skladu sa Zakonom o doprinosima Republike Srpske nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava treba da prijave doprinos u organizacionim jedinicama Poreske uprave Republike Srpske do 31. marta 2019. godine.

Za sve informacije korisnici se mogu obratiti u najbližu organizacionu jedinicu Poresku uprave i na brojeve telefona 051/332-373, 051/337-768, 051/337-765.