Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava javnost da je Nadzorni odbor KP “Park” Prnjavor donio odluku o smanjenju cijena zakupa prostora na stočnoj pijaci u dane vašara. Nove cijene zakupa su:

Luna park za odrasle

        8,00 KM/

Luna park za djecu

         5,00 KM/m²    

Zid smrti

    400,00 KM

Ugostiteljske radnje do 200 

         3,00 KM/

Ugostiteljske radnje preko 200 

         2,50 KM/

Točionica za pivo sa šankom

    200,00 KM

Prostor do 40 

         8,00 KM/