Prema izvještaju Higijensko – epidemiološke službe Doma zdravlja Prnjavor, danas do 13.00 časova na području opštine Prnjavor nije bilo registrovanih slučajeva oboljenja izazvanih virusom “COVID – 19”, dok se 96 osoba nalazi pod zdravstvenim nadzorom.

Dom zdravlja Prnjavor izdao je saopštenje, da sve osobe koje dolaze na područje opštine Prnjavor iz zemalja zahvaćenih infekcijom virusa „COVID – 19“, radi informacija o daljem postupanju, trebaju kontaktirati porodičnog doktora ili Higijensko – epidemiološkoj službu, isključivo putem telefona na brojeve 051/663-728, 066/183-927 i 066/183-969.

Osobe koje nisu boravile u zemljama zahvaćenim infekcijom “COVID – 19”, a imaju zdravstvene tegobe, takođe se trebaju telefonski javiti porodičnom doktoru, da bi dobili potrebne instrukcije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske juče je pozvalo građane da se odgovorno ponašaju i poštuju odluke i naredbe republičkih i lokalnih organa, a vezano za pojavu korona virusa.

„Krivičnim zakonom Republike Srpske jasno su definisana krivična djela protiv zdravlja ljudi, a koja se odnose na samo prenošenje zaraznih bolesti i neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti. Članom 194. „Prenošenje zarazne bolesti“ KZRS definisano je da ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadležni organ određuje preglede, dezinfekciju, izdvajanje bolesnika ili neke druge mjere za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti kod ljudi, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine“, navodi se u saopštenju.

 

 

 

 

 

 

S poštovanjem,