Delegacije Opštine Prnjavor i Boračke organizacije opštine Prnjavor položile su danas vijence na spomen ploču na lokalitetu Lipe, obilježavajući trideset godina od zaustavljanja prodora neprijateljskih jedinica prema Prnjavoru i banjalučkoj regiji.

Ovo je jedan od bitnih događaja u kalendaru kojim se proslavlja Dan opštine. Današnji Prnjavor ne bi postojao da nije bilo prnjavorskih boraca, zbog kojih se mora čuvati mir, naglašeno je danas na Motajici.

Načelnik opštine, Darko Tomaš rekao je da se ne smije dozvoliti da nikada u budućnosti  dođe do rata i da svaki konflikt treba riješavati pregovorima i dogovorima koji će biti da korist svih ljudi.

“Želio bih da sa ovog mjesta poručim, da ćemo i u budućnosti čuvati mir na korist onih koji su stvarali Republiku Srpsku”, rekao je Tomaš.

Odlukom tadašnjih opštinskih vlasti, komande štaba Teritorijalne odbrane i drugih, 24. marta 1992. godine na obroncima Motajice izašao je drugi odred iz prateće čete, kako bi zaustavili napredovanje neprijateljskih snaga.