Za uređenje korita rijeke Lišnje i Ukrine u narednom periodu biće uloženo milion maraka, dok će za uređenje jezera Drenova biti uloženo 1,3 miliona maraka, zaključeno je na današnjem sastanku načelnika opštine Prnjavor Darka Tomaša i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Steve Mirjanića, koji je sa saradnicima boravio u radnoj posjeti opštini Prnjavor. Na sastanku je bilo riječi i o problematici državnog zemljišta, te načinu na koji bi ova problematika bila riješena i pravcu definisanja ovog pitanja sa stanovišta uključivanja svih raspoloživih površina u proizvodni proces.

„Opština Prnjavor raspolaže sa oko tri hiljade hektara državnog zemljišta, od čega je 650 hektara već angažovano kroz koncesiju, 240 hektara je angažovano za potrebe ergele i proizvodnju stočne hrane, a ostali dio je pod sudskim sporom sa preduzećem Ratar. Budući da je jedna sudska presuda privredena kraju, stvoreni su uslovi da se zemljište od 2.040 hektara angažuje za potrebe proizvođača sa područja opštine Prnjavor i već smo u četvrtak dogovorili sastanak na kojem ćemo detaljno razgovarati o realizaciji ovih aktivnosti.„ rekao je ministar Mirjanić. Ministar je naglasio, da se razgovaralo i o ergeli Vučijak, njenoj revitalizaciji, kao i načinu na koji bi se obezbjedila sredstva za njenu sanaciju. „Dogovorili smo da se dio imovine koju ergela ne koristi proda i da se sredstva usmjere za sanaciju objekata i drugih sadržaja koji su neophodni za egzistenciu ergele Vučijak“, rekao je Mirjanić.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je da su danas dogovorene neke od prioritetnih stvari za opštinu Prnjavor, kao što je uređenje korita rijeka Lišnje i Ukrine, te uređenje jezera Drenova. „Očekujemo da će sredinom maja biti završene aktivnosti na izradi projekta za uređenje korita rijeke Ukrine,  dok bi projekat uređenja jezera Drenova trebao biti gotov u avgustu mjesecu, nakon čega će početi i aktivnosti na realizaciji ovih projekata. Takođe, sljedeće sedmice ćemo početi razgovore o izradi elaborata o uređenju rijeke Lišnje i spremni smo uložiti cjelokupan iznos od 130.000 KM koliko imamo na raspolaganju od vodnih naknada za sanaciju korita ove rijeke. Naravno očekujemo da će i JP „Autoputevi RS“ uložiti određena sredstva u uređenje“, rekao je Tomaš. Načelnik Tomaš je naglasio, da je na sastanku bilo riječi i o visini naknade za veterinarske usluge za živinarsku proizvodnju u Republici Srpskoj, te da je dogovoreno da se ova naknada izjednači sa naknadom u Federaciji BiH. „Živinari u Republici Srpskoj plaćaju veću naknadu za veterinarske usluge od živinara u Federaciji BiH, i to na milion uzgojenih pilića naši živinari plate 74.000 KM više nego živinari u Federaciji“, rekao je Tomaš. Sastanku ministra i načelnika prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine, Željko Simić, načelnici odjeljenja u opštinskoj upravi i šef kabineta načelnika. Nakon sastanka ministar Mirjanić i načelnik Tomaš obišli su prvu mini siranu u opštini Prnjavor, te poljoprivredne proizvođače Dragana i Dejana Popovića.