Agencija za razvoj preduzeća Eda objavila je javni poziv za izražavanje interesa za poslovne subjekte u Prnjavoru za obuku nove radne snage, u okviru projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost“. Javni poziv je objavljen 21. juna 2018. godine, a rok za podnošenje prijava je 10. avgust 2018. godine. Predmet javnog poziva je pružanje podrške zainteresovanim poslovnim subjektima sa sjedištem u Prnjavoru, iz sektora prehrambene, metaloprerađivačke, drvoprerađivačke i industrije kože i obuće, sa ciljem obezbjeđenja kvalitetne nove radne snage, kroz finansiranje obuke za sticanje vještina u oblastima za koja poslovni subjekti izraze interes. Javni poziv zainteresovani privredni subjekti mogu preuzeti putem linka https://edabl.org/wp-content/uploads/2018/06/ILO-drugi_poziv_izrazavanje-interesa-za-poslovne-subjekte.doc ili direktno u formi obrasca, a za sve dodatne informacije obratiti se u Agenciju za razvoj preduzeća. (kontakt osoba Jelena Prohaska, tel. 051/300-241, imejl: [email protected]). Projekat „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost“ implementira se u okviru projekta podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH koji je finansiran od strane Evropske unije, a provodi ga Međunarodna organizacija rada u BiH. Opšti cilj projekta je povećana usklađenost ponude i tražnje na tržištu rada u Prnjavoru, a specifični cilj je uspostavljeno funkcionalno partnerstvo za zapošljavanje Opštine Prnjavor u svojstvu kapaciteta za kontinuirano provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje. Projekat traje do januara 2019. godine, a očekivani rezultati su: uspostavljen održiv i funkcionalan Savjet za zapošljavanje opštine Prnjavor i prestrukturiran i formalizovan Privredni savjet opštine Prnjavor.