Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti poziva udruženja građana sa područja opštine Prnjavor da podnesu prijave  za dodjelu budžetskih sredstava u 2019. godini. Prijave za dodjelu sredstava podnose se u šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima u 2019. godini objavljen je 14.02.2019. godine i traje petnaest dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.03.2019. godine. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu budžetskih sredstava i dokumentaciji koju je potrebno priložiti objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor, a isti se može preuzeti i putem linka javni poziv. Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.