Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisali su javni poziv poslodavcima za zapošljavanje dvadeset i troje (23) djece poginulih boraca sa VSS bez radnog iskustva u struci.

Cilj programa je osposobljavanje mladih lica sa VSS sa evidencije nezaposlenih, iz reda porodica poginulih boraca, za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci.

Pripravnički staž prema zakonu traje 12 mjeseci, a Zavod za zapošljavanje će putem ovog Programa vršiti finansiranje 100% iznosa bruto plate. Sredstva se doznačavaju poslodavcima na bazi mjesečnih refundacija nakon dostavljenog dokaza o isplaćenoj plati, porezima i doprinosima iz ličnih primanja, a poslodavac u skladu sa svojim mogućnostima i internim aktima može pripravniku isplatiti veća sredstva od predviđenih.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 6. decembar 2021. godine. 

Više informacija o javnom pozivu, kao i pravima i uslovima učešća i načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji, zainteresovani poslodavci mogu pročitati u Javnom pozivu (pdf format).