Opština Prnjavor i ove godine organizuje izbor najuređenijeg dvorišta, a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa područja opštine.

Kandidati svoja dvorišta mogu prijaviti isključivo putem elektronske pošte [email protected] , na način, da pošalju prijavu koja sadrži ime i prezime fizičkog lica/naziv organizacije koje se prijavljuje, adresu i kontakt telefon, kao i deset odabranih fotografija dvorišta/kruga/balkona/domaćinstva.

Takmičenje je organizovano u pet kategorija i to: najuređenije privatno dvorište, najuređenije dvorište zajednice etažnih vlasnika, najuređenije dvorište poslovnih subjekata, organizacija i javnih ustanova i najuređeniji balkon.

Posebna kategorija je najuređenije domaćinstvo na selu, u cilju promocije poljoprivredne proizvodnje i života na selu.

Rok za podnošenje prijava je 20. juni ove godine, a za najbolje uređena dvorišta predviđene su novčane nagrade.