Poljoprivredni podsticaji za 2016. godinu isplaćeni su danas u iznosu od 266.864,00 KM, svim poljoprivrednim proizvođačima koji ostvaruju pravo na podsticaje, rekao je načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš na današnjoj pres konferenciji. „Prekinuli smo praksu prethodne vlasti da se podsticaji prenose u narednu godinu, kao i da se biraju politički podnobni pojedinci i da se prvo njima isplaćuju podsticaji“, rekao je Tomaš. On je dodao, da je budžetom za 2016. godinu planirano 345.000 KM za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, ali da je nadležno odjeljenje na raspolaganju imalo 312.000 KM.

„Navedeni iznos je dodatno umanjen za podsticaje koji su morali biti isplaćeni (preneseni tov iz 2015. godine, hemijske analize plodnosti zemljišta i vještačko osjemenjivanje krava), što je ukupan iznos smanjilo na 250.000 KM. Realokacijom sa drugih pozicija obezbjedili smo dodatnih 16.000 KM i na taj način isplatili iznos od 266.864,00 KM“, rekao je načelnik Tomaš i dodao da prethodna vlast nije planirala dovoljna sredstva u budžetu za isplatu podsticaja, te da su oni isplaćeni u iznosu nešto većem od 65%. „Insistirao sam da poljoprivredni podsticaji u budžetu za 2017. godinu budu povećani na 400.000 KM. Namjera nam je, da isplaćujemo podsticaje na vrijeme, a već sljedeće godine planiraćemo i dodatno povećanje“, rekao je Tomaš.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mišo Vujić rekao je da je programom za unapređenje poljoprivredne proizvodnje propisano da na realizaciju novčanih podsticaja utiče i ostvarenje budžeta, te da je u skladu sa tim Komisija za podsticaje donijela odluku da visina podsticajnih sredstava po jedinici mjere iznosi 65,58% od novčanog iznosa propisanog programom. „Programom podsticaja za 2016. godinu planirano je da visina podsticajnih sredstava za rasplodne junice iznosi do 100 KM, te je u skladu sa odlukom Komisije isplaćeno 65 KM. Podsticaji za muzna grla planirani su u iznosu od 90 KM, a isplaćeni 59 KM, dok su podsticajna sredstva za rasplodne svinje planirana do 50 KM, a isplaćena u iznosu od 32 KM po komadu. Podsticaji za tovne svinje planirani su u iznosu od 20 KM, a isplaćeni u iznosu od 13 KM, podsticaji za ovce i koze planirani su u iznosu od 20 KM, a isplaćeni u iznosu od 13 KM“, rekao je Vujić. On je naglasio da su za plasteničku proizvodnju planirani podsticaji u iznosu od 1,5 KM po m2, a isplaćena 1 KM po m2, te da su podsticaji za voće planirani u iznosu od 1,5 KM, a isplaćeni u iznosu od 1 KM po sadnici. Vujić navodi da je pravilnikom planirano 600 KM po farmi za tovne piliće, a da je isplaćeno 393 KM, te da su podsticajna sredstva na otvorenom planirana u iznosu od 1.250, a isplaćena 819 KM po hektaru. Vršilac dužnosti Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mišo Vujić navodi da je u 2016. godini zaključno sa 30. 11.  podneseno 605 zahtjeva za razne vrste podsticaja i da je taj broj veći za 30 zahtjeva u odnosu na 2015. godinu.