Opština Prnjavor obavještava građane, da će u periodu od 11.12.2019. do 25.12.2019. godine sprovoditi anketu o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketiranje će obavljati anketar ispred šalter sale Opštinske uprave, a isti će nositi akreditaciju Opštine Prnjavor. Anketom će biti prikupljeni podaci o kvalitetu rada Opštinske uprave, javnih ustanova i preduzeća i Skupštine opštine Prnjavor.

Učešće građana u anketi je dobrovoljno, anonimno i od velike važnosti za unapređenje rada Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketiranje građana vrši se prema Odluci o ispitivanju građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor objavljenoj u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“, broj 32/17 od 1.12.2017. godine.